cunruope.com telah mencipta dasar privasi ini untuk memberitahu anda tentang pengumpulan maklumat dan amalan penyebaran untuk laman web ini, www.cunruope.com. Kerana kami ingin menunjukkan komitmen kami terhadap privasi anda, dengan memberitahu anda tentang:

 • Apakah maklumat peribadi anda yang dikumpul melalui laman web ini;

 • Organisasi mengumpul maklumat;

 • Bagaimana maklumat digunakan;

 • Dengan siapa maklumat itu boleh dikongsi;

 • Apakah pilihan yang tersedia untuk anda mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengedaran maklumat;

 • Jenis prosedur keselamatan yang disediakan untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan maklumat di bawah kawalan cunruope.com.com; dan

 • Bagaimana anda boleh membetulkan sebarang ketidaktepatan dalam maklumat.

 Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai kenyataan ini, anda harus menghubungi kami di sini: www.cunruope.com

 Penggunaan anda terhadap www.cunruope.com.com dan penyerahan maklumat menunjukkan persetujuan anda terhadap penggunaan maklumat peribadi yang diterangkan di bawah.

 Anda mesti berumur 13 tahun atau lebih untuk membeli-belah di www.cunruope.com.com. Sehubungan itu, kami tidak secara sengaja mengumpul maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Jika kami menyedari bahawa kami secara tidak sengaja menerima maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan memadamkan maklumat tersebut daripada rekod kami.

 Alamat IP, penyemak imbas dan nama domain tapak rujukan anda dilog setiap kali anda melawat tapak kami. Data ini digunakan secara ketat untuk analisis maklumat pemuatan, memaksimumkan kecekapan pelayan kami dan menghentikan pesanan penipuan. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam dasar privasi ini, kami tidak akan berkongsi data ini dengan sesiapa pun dalam apa jua cara.

 Tertakluk kepada terma dan syarat Polisi Privasi ini, sebarang komunikasi atau bahan yang anda hantar atau siarkan ke Laman Web ini melalui e-mel atau sebaliknya, termasuk sebarang data, soalan, komen atau cadangan (selain daripada maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang akan dikendalikan mengikut dengan dasar privasi ini), adalah dan akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik dan apa sahaja yang anda hantar atau siarkan boleh digunakan oleh kami dan ahli gabungan kami untuk sebarang tujuan, termasuk tanpa had, pengeluaran semula, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran , dan pengeposan. Kami bebas untuk menggunakan sebarang idea, konsep, pengetahuan, atau teknik yang terkandung dalam sebarang komunikasi atau bahan yang anda hantar ke Laman Web ini untuk sebarang tujuan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membangunkan, mengeluarkan dan memasarkan produk menggunakan maklumat tersebut.

 Menggunakan Kuki

 Cunruope.com.com tidak memerlukan anda menerima kuki; walau bagaimanapun, sesetengah fungsi pada www.cunruope.com.com mungkin dilumpuhkan jika anda enggan menerima kuki. Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk memberitahu anda apabila anda menerima kuki, memberi anda peluang untuk memutuskan sama ada untuk menerimanya atau tidak. "Kuki" ialah fail yang disimpan pada pemacu keras komputer anda oleh penyemak imbas anda. Kuki ini membantu kami mengenal pasti pemegang akaun kami dan mengoptimumkan pengalaman membeli-belah mereka. Mereka tidak memasukkan sebarang data yang akan mengenal pasti anda secara peribadi. Walau bagaimanapun, mereka akan membenarkan anda menggunakan beberapa ciri khusus www.cunruope.com.com. Kuki juga membenarkan kami menyimpan pilihan dalam troli beli-belah anda apabila anda meninggalkan tapak kami tanpa mendaftar keluar. Kebanyakan penyemak imbas menerima kuki secara automatik, tetapi membenarkan anda melumpuhkannya jika anda mahu.

 Pautan Luaran/Laman Web Berbingkai

 Fungsi pencari kedai kami memaut ke tapak web pihak ketiga. Sebarang data yang diberikan melalui fungsi ini tidak dikawal oleh dasar privasi ini. Dasar privasi tapak web pihak ketiga mengawal pengumpulan maklumat dan amalan penyebaran yang berlaku di laman web tersebut. Jika anda telah mengakses Laman Web ini melalui pautan daripada beberapa rakan kongsi pengiklanan dan pemasaran kami, Tapak kami mungkin termasuk bingkai rakan kongsi pengiklanan dan pemasaran yang berkenaan. Maklumat yang anda berikan kepada kami melalui halaman web berbingkai ini dikumpulkan oleh kami dan penggunaannya dikawal oleh dasar privasi ini.

 Menerima Promosi dan Maklumat Melalui E-mel

 Dari semasa ke semasa, kami akan menghubungi anda tentang jualan, tawaran istimewa dan ciri tapak baharu jika anda bersetuju untuk dimasukkan ke dalam senarai e-mel kami. Untuk menyesuaikan maklumat yang anda ingin terima daripada kami, hanya log masuk dan pilih maklumat khusus yang anda ingin terima. Untuk membatalkan e-mel percuma kami, masukkan alamat e-mel anda di sini dan klik "Nyahlanggan Saya". Anda juga boleh membalas sebarang e-mel promosi yang kami hantar kepada anda, meletakkan "BUANG" dalam baris subjek anda untuk menghentikan perkhidmatan e-mel.

 Khidmat Pelanggan

 Anda boleh menghubungi bahagian perkhidmatan pelanggan kami. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam dasar privasi ini, maklumat yang anda berikan kepada bahagian perkhidmatan pelanggan kami tidak dikongsi dengan sesiapa sahaja tanpa kebenaran anda.

 Menyertai Peraduan/Cabutan Bertuah

 Setiap kali kami menjalankan peraduan atau cabutan bertuah yang berkaitan dengan tapak kami, ia akan disertakan dengan peraturan peraduan/cabutan bertuah. Peraturan untuk setiap peraduan/cabutan bertuah juga akan memperincikan cara maklumat yang dikumpul daripada anda untuk penyertaan ke dalam peraduan/cabutan bertuah akan digunakan. Anda akan menemui peraturan untuk setiap peraduan/cabutan bertuah dengan mengklik pautan "peraturan" yang mengiringi setiap peraduan/cabutan bertuah. Selain itu, kami akan menyiarkan jika maklumat ini akan dikongsi dengan sesiapa sahaja sebagai tambahan kepada orang dan entiti yang diperuntukkan dalam Dasar Privasi ini, seperti pihak ketiga yang menaja atau mengurus peraduan/cabutan bertuah. Kami juga boleh menghubungi anda dengan tawaran promosi jika anda telah menyertai salah satu peraduan atau cabutan bertuah kami. Jika anda memilih untuk tidak menerima perkhidmatan percuma ini apabila anda menyertai peraduan atau cabutan bertuah, ia tidak akan menjejaskan peluang anda untuk menang. Anda juga boleh menarik diri daripada perkhidmatan percuma ini dengan menyahklik kotak "Saya ingin menerima e-mel tentang promosi istimewa" yang dikaitkan dengan setiap peraduan atau cabutan bertuah, membalas sebarang e-mel dan meletakkan "BUANG" dalam baris subjek anda atau memberitahu kami bahawa anda mahu untuk berhenti melanggan perkhidmatan e-mel percuma kami melalui e-mel dengan melengkapkan Borang Maklum Balas Pelanggan di Bahagian Meja Bantuan atau telefon +1 (831) 296-0862.

 E-mel kepada Rakan

 Pengguna laman web ini berpeluang menghantar e-mel kepada rakan mereka. Untuk mencapai ini, anda mesti memberikan kepada kami nama dan alamat e-mel rakan anda. Kami hanya menggunakan maklumat rakan anda untuk menghantar halaman produk yang anda minta untuk mereka terima.

 Hubungan Pihak Ketiga Kami

 Kami telah menjalinkan beberapa hubungan dengan vendor pihak ketiga untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami.

 • Penilaian Tapak Web: Dari semasa ke semasa, kami melibatkan pihak ketiga tertentu untuk memerhati, menjejak dan melaporkan tingkah laku pengguna Tapak Web ini untuk menilai prestasi dan ciri Tapak Web ini. Pihak ketiga ini hanya akan mempunyai akses kepada maklumat setakat yang diperlukan dan akan dikehendaki untuk tidak menggunakan sebarang maklumat peribadi untuk sebarang tujuan lain.

 • Pemasaran dan Promosi: Dari semasa ke semasa, kami melibatkan pihak ketiga tertentu untuk membantu dalam penyebaran tawaran pemasaran dan promosi (iaitu e-mel) kepada pelanggan yang telah bersetuju untuk menerima tawaran tersebut. Pihak ketiga ini hanya akan mempunyai akses kepada maklumat setakat yang diperlukan dan akan dikehendaki untuk tidak menggunakan sebarang maklumat peribadi untuk sebarang tujuan lain.

 • Perhubungan Pihak Ketiga Tambahan: Dari semasa ke semasa, kami melibatkan pihak ketiga yang lain untuk membantu dalam menyediakan perkhidmatan pemasaran, pemprosesan pesanan, pemenuhan dan penghantaran. Pihak ketiga ini hanya akan mempunyai akses kepada maklumat setakat yang diperlukan dan akan dikehendaki untuk tidak menggunakan sebarang maklumat peribadi untuk sebarang tujuan selain daripada menyediakan perkhidmatan tersebut.

 Selain itu, Dari semasa ke semasa, kami berkongsi maklumat statistik bukan peribadi dan bukan individu dengan rakan kongsi pemasaran kami, pengiklan atau pihak ketiga lain untuk tujuan penyelidikan. Maksudnya, kami tidak akan memberitahu rakan kongsi pemasaran kami bahawa anda telah membeli produk tertentu, tetapi kami mungkin memberitahu mereka bilangan pelanggan yang membeli produk tersebut.

 Perubahan Dasar Privasi

 Jika kami akan menggunakan maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi dengan cara yang berbeza daripada yang dinyatakan pada masa pengumpulan, kami akan memberitahu anda melalui e-mel. Anda akan mempunyai pilihan sama ada kami menggunakan maklumat anda dengan cara yang berbeza ini atau tidak. Di samping itu, jika kami membuat sebarang perubahan penting dalam amalan privasi kami yang tidak menjejaskan maklumat pengguna yang telah disimpan dalam pangkalan data kami, kami akan menyiarkan notis yang ketara di tapak web kami yang memberitahu pengguna tentang perubahan itu. Dalam sesetengah kes apabila kami menyiarkan notis, kami juga akan menghantar e-mel kepada pengguna, yang telah memilih untuk menerima komunikasi daripada kami, memberitahu mereka tentang perubahan dalam amalan privasi kami.

 Mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

 Kecuali seperti yang diterangkan dalam dasar ini, kami tidak menjual, berdagang atau sebaliknya memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa memaklumkan anda terlebih dahulu dan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Data anda mungkin dipindahkan kepada rakan kongsi pengehosan laman web dan pihak lain yang membantu kami dalam mereka bentuk dan mengendalikan tapak web, melaksanakan perkhidmatan (contohnya pemenuhan hadiah) atau membantu kami menganalisis data yang dikumpul. Pihak-pihak ini hanya akan menggunakan data anda untuk tujuan menjalankan kerja seperti yang ditunjukkan dan akan dikehendaki untuk merahsiakan maklumat tersebut. Kami juga akan mengeluarkan data peribadi tanpa kebenaran jika itu dikehendaki oleh undang-undang, untuk tujuan keselamatan, atau untuk mengelakkan bahaya yang akan berlaku.

 Soalan Mengenai Polisi Kami

 Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai privasi anda atau mana-mana dasar kami, sila hubungi kami.