Di Cunruope, kami memastikan jaminan kualiti produk kerana kami ingin memastikan kepuasan pelanggan.

 Waranti Produk Terhad Cunruope memberi jaminan kepada pelanggannya, pembeli asal, bahawa produknya bebas daripada Kecacatan Pengilangan (kemahiran dan/atau bahan). "Kecacatan Pengilangan" seperti yang digunakan dalam waranti ini ditakrifkan sebagai - ketidaksempurnaan yang menjejaskan kegunaan produk atau menjejaskan integriti struktur produk. Waranti terhad ini adalah 3 tahun.

 Selepas menerima produk, pelanggan mesti memeriksa produk dengan teliti sebelum digunakan, dan sebarang Kecacatan Pengilangan hendaklah diberi perhatian dan dilaporkan tidak lewat daripada tujuh hari selepas menerima produk. Jika Kecacatan Pembuatan ditemui semasa penggunaan biasa, Cunruope hendaklah dimaklumkan dalam tempoh jaminan dilindungi tentang sifat kecacatan itu, bersama-sama dengan bukti pembelian. Pelanggan juga mesti memberikan gambar kecacatan (atas perbelanjaan pelanggan) untuk Cunruope menentukan tahap kecacatan dan penyelesaian yang paling cekap.

 Jika penggantian diperlukan mengikut waranti ini dan bahan atau produk yang rosak telah dihentikan atau tidak tersedia, Cunruope berhak untuk memilih dan membekalkan barangan yang serupa dengan nilai yang sama atau menawarkan kredit penuh untuk barangan tersebut; jika tidak bahan atau produk yang sama akan dibekalkan untuk tujuan penggantian.

 WARANTI ADALAH TERBATAL UNTUK MANA-MANA ​​SYARAT BERIKUT:

 1. Haus dan lusuh biasa (fabrik/bahan upholsteri yang luntur dianggap haus dan lusuh biasa).

 2. Penyelenggaraan yang tidak betul atau penggunaan produk yang tidak betul.

 3. Sebarang pengubahsuaian produk oleh peniaga, pengguna atau pihak ketiga yang lain

 4. Variasi atau perbezaan kecil antara imej laman web dan produk yang diterima.

 5. Perabot yang digunakan untuk tujuan bukan kediaman (iaitu kegunaan industri, komersial, institusi atau sewaan).

 6. Kerosakan yang ditanggung semasa pengangkutan. (Jika kerosakan penghantaran ditemui, anda mesti menghubungi support@cunruope.com dalam masa 48 jam selepas produk diterima atau waranti ini akan terbatal).

 7. Kerosakan yang berlaku semasa pemasangan atau penyelenggaraan.

 8. Kerosakan yang ditanggung oleh perbuatan Tuhan, kemalangan atau penderaan.

 Waranti ini dibuat KEPADA PEMBELI AWAL SAHAJA produk dan adalah TIDAK BOLEH DIPINDAHKAN dalam apa jua keadaan. Adalah menjadi tanggungjawab pembeli untuk menghubungi Cunruope dengan tuntutan waranti. Kami menasihati semua pembeli untuk mengekalkan invois selama sekurang-kurangnya satu tahun untuk tujuan waranti. Waranti ini menggantikan dan menggantikan semua jaminan tersirat tentang kebolehdagangan dan penggunaan untuk tujuan tertentu. Tiada wakil, pekerja atau ejen Cunruope atau mana-mana orang lain diberi kuasa untuk memikul Cunruope sebarang liabiliti atau tanggungjawab tambahan berkaitan produk Cunruope kecuali seperti yang diterangkan di atas. Dalam apa jua keadaan sekalipun, Cunruope tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang jenis kerosakan tidak langsung, berbangkit atau sampingan.